Fizjolog i bestiariusze

średniowiecznym chrześcijańskim świecie Kościół upowrzechniał zasady etyki i dogmaty wiary odwołując się m.in. do... bestiariuszy.
Powołując się na wiedzę zankomitych mediewistów musimy pamiętać, że średniowiecznych przedstawień nie powinniśmy odczytywać wprost. Zwierzęta, nawet te mityczne, ich cechy, sposób życia i całe otaczające środowisko były symbolami, które można było rozczytać. Dla człowieka myślącego były to jasne wskazówki, w jaki sposób postępować, by osiągnąć życie wieczne.
Najczęściej bestiariusze byłych obficie dekorowane. Jednym z najpiękniejszych zachowanych współcześnie manuskryptów jest Bestiariusz z Aberdeen (Anglia, około 1200 r.),  ze zbiorów biblioteki University of Aberdeen, sygn. Univ Lib. MS 24.
Bestiariusze jako źródło swej wiedzy cytowały m.in. Etymologię Izydora z SewilliAviarium Hugh z FouilloyHexameron Ambrożego z Mediolanu i Fizjolog przypisywany Epifaniuszowi.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Pierwszy dzień warsztatów

Ostatni dzień warsztatów